برندگان قرعه کشی جشنواره کانن

مراسم قرعه کشی شرکت کنندگان در جشنواره نوروزی کانن ، در محل شرکت انجام شد و عزیزانی که تا تاریخ 31 فروردین ماه نسبت به خرید محصولات کانن اقدام نموده بودند در این قرعه کشی شرکت داده شدند. پس از پایان قرعه کشی فهرست زیر به عنوان برندگان این جشنواره مشخص گردید