شارپ ، حس جدیدی از تازگی

شارپ، خانواده کولرهای گازی دارای تکنولوژی خاص و منحصربفرد هوشمندی می باشند که زیبایی، توانایی و کیفیت آنرا از بسیاری از برندهای بازار متمایز نموده است. در حال حاضر این محصولات در سه گروه مختلف ارائه می شوند که در ادامه به معرفی هر کدام و نمایش تک تک محصولات هایر می پردازیم.

شارپ Window Type

سری کولرهای گازی شارپ Window Type خانواده کولرهای گازی پنجره ای شارپ و عموما مورد مناسب برای محیط های کوچکتر نظیر کانکسها و دفاتر کوچک اداری و تجاری می باشد.

شارپ Cool Only

سری کولرهای گازی شارپ Cool Only خانواده کولرهای گازی مناسب مناطق گرم است که تنها هوادهی خنک را شامل می شود.

شارپ Hot & Cool

سری کولرهای گازی شارپ Hot & Cool خانواده کولرهای گازی پنل دارمناسب محیط های اداری و تجاری است که می تواند سرمادهی و گرمادهی را داشته باشد.