جهت اطمینان از صحت گارانتی کالا، پیش از خرید ، ابتدا با انتخاب برند و درج شماره سریال دستگاه، وضعیت گارانتی را استعلام نمایید .