• شناخت دوربین خود، منو ها

  آشنایی کامل با منوهای حالت عکاسی و پیش نمایش

 • تنظیم و درک مفهوم اصول عکاسی

  موارد اولیه که در هر روش عکاسی می باید رعایت شود.

 • کادر بندی در عکاسی

  شاتهای بزرگ ، مدیوم و … و کاربرد آنها

 • نورپردازی صحیح

  نور سنجی، عمق میدان و تنظیم شاتر

 • انتخاب لنز مناسب

  انواع لنزهای واید، تله و تله واید

در دو جلسه 90 دقیقه ای ، بر اساس مدل دوربینی که خریده اید، موارد بسیار مهمی برای شما بیان می شود.  این موارد به جز موارد فنی و منوها و کار با دوربین موارد هنری مانند کادر بندی را نیز بیان خواهد کرد.

در ادامه لیستی از مهمترین عناوینی که بیان خواهد شد را بخوانید .