قرعه کشی شرکت کنندگان در جشنواره نوروزی کانن انجام شد.

مراسم قرعه کشی شرکت کنندگان در جشنواره نوروزی کانن ، در محل شرکت انجام شد و عزیزانی که تا تاریخ ۳۱ فروردین ماه نسبت به خرید محصولات کانن اقدام نموده بودند در این قرعه کشی شرکت داده شدند.

پس از پایان قرعه کشی فهرست زیر به عنوان برندگان این جشنواره مشخص گردید .

محمد نیری ۹۱۷***۷۳۰۰ Printer
مقداد رمضانپور نرگسی ۹۱۱***۸۱۱۳ Printer
محمدامیدابراهیمی ۹۱۲***۹۲۸۶ Printer
وحید ولایتی ۹۱۵***۰۹۶۰ Printer
حمیدرضا بختیاری ۹۱۲***۲۲۷۶ Printer
امیرمحمد کردزنگنه ۹۰۳***۳۷۰۰ Printer
سید محسن رمضانی ۹۱۲***۷۹۶۴ Printer
پژمان خضریانجو ۹۱۸***۸۱۵۷ Printer
یاسمین کرمی ۹۳۷***۱۴۰۵ Printer
زینب قاسمی هنری ۹۱۵***۵۸۲۵ Printer
علی اعتمادی طرقی ۹۱۵***۶۶۳۶ Printer
فرید خانجانی ۹۱۲***۲۱۲۹ Printer
مرتضی ضیابری ۹۳۶***۷۵۹۸ Camera
علی خاتمگویا ۹۱۲***۱۸۱۰ Camera
راضیه زمانی اختیار ۹۱۸***۰۸۳۳ Camera
مجید صمیمی راد ۹۱۹***۶۹۰۰ Camera
مرجان دادار ۹۳۶***۷۶۳۰ Camera